Massagestol bidrar till välmående & trivsel på Böle Byskola

FAKTA
Hyrestid: 2014 – pågående
Antal anställda: ca 25
Placering: I fikarum
Användande: 30 % av personalen använder den flera gånger/veck, 50% sporadiskt.”

Böle Byskola är en friskola belägen strax utanför Östersund. Skolan har ca 130 elever från förskoleklass till årskurs fem, tre fritidsavdelningar och ca tjugofem medarbetare. De har haft olika massagestolar i över 10 år, varit kund till Time2care sedan 2014 och därefter uppgraderat stol vartefter vi kommit med en ny modell. Vi har intervjuat skolans vd och rektor Eva-Märet Nordenberg för att få en bild av hur massagestolen används och hur massage bidrar i deras verksamhet.Massagestolen används flitigt. Ca 30% av personalen använder den flera gånger i veckan och ca 50% använder den mer sporadiskt. Eva-Märet säger att massagestolen bidrar till trivsel på arbetsplatsen och hon tycker att det är kul när hon visar upp verksamheten för vikarier eller ny personal, det blir alltid ett ”wow” när de ser massagestolen. Hon tycker också att det är bra att massage är tillgänglig för alla, även för dem som inte nyttjar friskvårdsbidraget.

– Personalen brukar säga att de känner sig bättre i kroppen och blir mindre stela i ryggen efter en stunds massage, berättar Eva-Märet. Vi har ett gäng som använder massagestolen efter arbetsdagens slut för att få återhämtning och för att ”ladda upp” inför fritidsaktiviteter och familjeliv när de kommer hem. De beskriver det som en skön avslutning på ett arbetspass, fortsätter Eva-Märet.

När Böle Byskola först skaffade en massagestol placerades den i ett eget rum på övervåningen, med viss skepsis flyttades den efter en tid ner till fikarummet. Några var först oroliga att den inte skulle användas så mycket i fikarummet eftersom man inte får vara ifred där, men de ville ändå testa. Resultatet blev precis tvärt om, användandet ökade markant.

–  Anledningen till att användandet ökade när vi placerade massagestolen i fikarummet tror jag är att man ser den varje dag och därmed blir påmind om att ta massage, säger Eva-Märet. Ligger någon i massagestolen med en filt på sig och blundar låter man den personen vara i fred, medan andra gärna pratar med sina kollegor samtidigt som de får massage, fortsätter hon.

Eva-Märet har precis bytt upp sig så att skolan har Time2cares senaste modell av massagesstol. Hon vet av erfarenhet att massagen och känslan blir bättre för varje ny modell då utvecklingen hela tiden går framåt.  Det brukar också bli en nytändning hos personalen när de får en ny modell.

– Det skulle bli både ramaskri och stor besvikelse hos personalen om vi tog bort massagestolen, säger Eva-Märet lite skämtsamt. Det vore ju dumt att ta ifrån personalen något som är så uppskattat, som ger ett ökat välbefinnande och sätter ”guldkant” på jobbet, fortsätter hon.

– Under pandemin tror jag dessutom att massagestolen haft en ännu större betydelse än vanligt, eftersom vi inte fått kramas. Då har massagestolen blivit ett substitut för beröring som är viktigt för oss alla, reflekterar Eva-Märet. Jag skulle rekommendera fler arbetsplatser att ha massagestol, det bidrar verkligen på olika sätt och signalerar så tydligt att man månar om sin personal, avslutar hon.

Personalen brukar säga att de känner sig bättre i kroppen och blir mindre stela i ryggen efter en stunds massage. Vi har ett gäng som använder massagestolen efter arbetsdagens slut för att få återhämtning och för att ”ladda upp” inför fritidsaktiviteter och familjeliv när de kommer hem.

Eva-Märet Nordenberg, vd och rektor Böle Byskola.