time2care modellen: Enkel Väg till Förbättrad Arbetsmiljö

Steg 1: Personligt Mötet
Vi börjar vår resa tillsammans med ett personligt möte för att djupdyka i era behov och visioner för en bättre arbetsmiljö. Detta möte lägger grunden för ett skräddarsytt förslag som passar just er organisations unika situation, och markerar starten på en resa mot en förstärkt arbetsmiljö med Time2Care.

Steg 2: Skräddarsydd Lösning
Med utgångspunkt från de insikter vi fått under vårt inledande möte, utformar vi en skräddarsydd plan för implementering av vår massagestol. Denna plan inkluderar inte bara valet av den bästa massagestolen för era specifika behov, utan också en anpassad implementeringsprocess för att garantera en sömlös integration med er befintliga arbetsmiljö.

Steg 3: Effektiv Installation

Vårt team tar hand om allt från leverans till installation av massagestolen på er utvalda plats. Vi strävar efter att göra processen så enkel och bekymmersfri för er som möjligt, så att ni snabbt kan börja njuta av fördelarna med ert nya wellness-tillskott.

Steg 4: Kontinuerligt Stöd och Uppföljning
Efter att installationen är klar, är vår resa tillsammans inte över. Vi genomför en uppföljning för att försäkra oss om att allt fungerar som det ska och att ni är helt nöjda med er investering. Dessutom står vi till förfogande med löpande support för att svara på eventuella frågor och assistera med servicebehov.

Genom att följa Time2Care-modellen tar ni ett omfattande och genomtänkt steg mot att höja standarden för er arbetsmiljö. Det handlar om mer än bara en fysisk produkt; det är en helhetslösning designad för att stärka välbefinnandet på er arbetsplats.

Vinsterna med Time2Care-modellen

  • Förbättrad friskvård och personalvård: Att erbjuda tillgång till massagestolar på arbetsplatsen sänder en stark signal om uppskattning till era anställda.

  • Engagemang och lojalitet: Visa att ni bryr er om era medarbetares hälsa, vilket bygger lojalitet och förtroende.

  • Minskad smärta och ökat välmående: Regelbunden användning av massagestolen kan leda till bättre återhämtning, minskad smärta och ökat allmänt välmående, vilket har en positiv effekt på sjukfrånvaron.

  • Högre produktivitet: Välmående medarbetare är mer motiverade och produktiva.

  • Enkel och inkluderande lösning: Vår modell erbjuder en konkret och direkt åtgärd som alla i företaget enkelt kan dra nytta av.

  • Återinvestering i företaget: De positiva effekterna av välmående medarbetare spiller över på hela företaget, inklusive era kunder, vilket skapar en positiv spiral av framgång och tillväxt.