Kontakt

Time2Care har sitt huvudkontor i Östersund och lokalkontor runt om i landet som drivs av lokala entreprenörer som kan sin marknad

Huvudkontor

Time2Care Scandinavia, Rådhusgatan 90, 831 45 Östersund
Telefon: 063-18 18 81  E-post: info@time2care.se

VD: Peter Cassman Telefon: 070-552 67 90  E-post >

Marknad & försäljning: Jonas Norrman Telefon: 070-618 18 86  E-post >

Service:

063-18 18 81
info@time2care.se

Kontakta någon av oss

David Sevon

Stockholm
076-301 18 02
david.sevon@time2care.se

David Hedberg

Stockholm
070-7499818
david.hedberg@time2care.se

Fredrik Nyström

Stockholm
stockholm@time2care.se

Magnus Liljeblad

Östergötland
070-844 99 15

magnus.liljeblad@time2care.se

Zacharias Arvidsson

Östergötland
073-995 42 99

zacharias.arvidsson@time2care.se

Carl Naess

Stockholm
070-6766665

carl.naess@time2care.se

Fredrik Klaar

Göteborg
070-817 75 74

fredrik.klaar@time2care.se

Susanne Ågren

Skåne västra / Halland
070-817 78 83
susanne.agren@time2care.se

Sandra Källström

Gävleborg
070-2954440
sandra.kallstrom@time2care.se

Malin Lilliesköld

Jämtland / Härjedalen 
070-346 55 91
malin@time2care.se

Jonas Norrman

Jämtland / Härjedalen, grundare
070-618 18 86 

jonas@time2care.se

Peter Cassman

Jämtland / Härjedalen, VD, grundare
070-552 67 90
peter@time2care.se