Kontoret knutpunkt för samarbete & välmående

Hemarbete. Digitala möten. Social distansering. Våra upplevelser och nya behov under Corona-pandemin har fått oss alla att tänka om och känna efter på ett nytt sätt, vad vi värdesätter i vår arbetsmiljö. Arbetssätt har ställts på sin spets och mycket som vi inte trodde var möjligt har forcerats fram och fungerat alldeles ypperligt. Trender kring mer dynamiska och kreativa arbetsplatser fanns redan innan pandemin. Vissa områden har drivits och kommer att drivas igenom i snabbare takt, inom andra områden får vi människor tänka helt om.Hur vill vi att den fysiska arbetsplatsens ska se ut framöver, när vi återgår och öppnar upp samhället igen? Vilken typ av fysisk arbetsplats behöver kontoret vara, vilken roll, funktion, utformning och inredning har vi behov av? Något som blir naturligt i många organisationer och något som diskuteras friskt är det distansoberoende arbetet och mixen av att arbeta både hemma och på kontoret.  Det innebär helt nya möjligheter och förutsättningar organisationer att etablera nya sätt att arbeta.

Vi på Time2care som arbetat med återhämtning på arbetsplatser i många år tror absolut att de mjuka värdena, människors sociala interaktion och välmående behöver få ta plats på de fysiska kontoren.  Vi är övertygade om att dessa ytor blir attraktiva tillgångar för såväl arbetsgivare som grupper och individer.

Daniel Hohenthal, Kontorschef på arkitekbyrån Kanozi, som ritat Eons nya huvudkontor beskriver hur de tänkt kring såväl arkitektur och funktion. Han framhåller i en artikel för Fastighetsvärlden, välbefinnande som en självklar del utöver det naturliga perspektivet kring hållbarhet. Ambitionen har varit att skapa ett hus dit medarbetarna ska vilja komma till även om man kan arbeta hemifrån. Läs artikeln i sin helhet.

The Remote Lab är en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv. De lyfter i sin rapport ”Kontor post corona” en signalskanning av nya företeelser, idéer och innovationer kring framtidens kontor. Kopplat till just utformning och inredning av arbetsplatser finns några steg för steg tips med bland annat följande frågeställningar.

· Hur kan vi underlätta överlag för våra medarbetare att må bättre och därmed prestera bättre?

· Vad har vi faktiskt för behov i organisationen kring socialt utbyte, kreativa möten, distans- eller teamarbete som spelar viktiga roller för utformningen?

· Hur tar vi hänsyn till en ökad mängd videomöten?

· Hur kan vi designa in välbefinnandet hos medarbetare i själva kontoret och arbetet i sig självt?

Läs rapporten och ta del av hela checklistan Steg för steg

Är ni nyfikna på att testa en massagesstol på din arbetsplats?