65% minskad sjukfrånvaro år ett på äldreboende i Östersunds kommun

FAKTA
Hyrestid: mars 2019 & pågående
Antal anställda: 35
Placering: I ett tillgängligt vilrum
Användande: minst 5-6 gånger/dag

Det kommunägda ”Särskilda Boendet” Skogsbruksvägen i Östersund har sedan 2019 tagit ett nytt grepp om personalens välmående och bland annat hyrt en massagestol från Time2care. Genom att arbetsgivaren tillgängliggjort återhämtning i vardagen och att medarbetarna får in det i sin vardag har sjukfrånvaron på ett år minskat med 65%. Vi har intervjuat enhetschef Anneli Stigebrand för att höra få detaljerna.Särskilt Boende, ibland även kallat äldre­boende, är till för äldre människor med så stort behov av vård, omsorg och trygghet. I särskilt boende får de äldre hjälp dygnet runt och en sådan arbetsplats innebär är ofta fysiskt tungt arbete för medarbetarna. Att måna om hälsan, både från arbetsgivarens håll och medarbetarna själva, är viktigt för att hålla i längden. Det Särskilda Boendet (SäBo) Skogsbruksvägen har tidigare haft massagestol till medarbetarna på arbetsplatsen, något som återupptogs 2019 fast med ett större grepp. 

– Eftersom det är ett så fysiskt tungt arbete behöver medarbetarna få någon form av behandling. Massagestolen är perfekt eftersom medarbetarna kan få massagebehandling med regelbundenhet i vardagen, berättar enhetschef Anneli Stigebrand. Vi har tagit ett ordentligt grepp denna gång för att skapa en kultur kring friskvård och prata om det på ett bra sätt.

Vid introduktionen av massagestolen pratade man om vikten av regelbunden återhämtning, massage och dessutom mental träning. Även hur det var tillåtet att använda massagestolen under arbetstid för att skapa en acceptans för att ta sig tiden. Under samma period började arbetsledningen även med uppföljande samtal med medarbetare efter tre tillfällen av sjukfrånvaro vilket också bidragit till de sjunkande sjuktalen.

– Personalen har under flera år haft möjlighet till en timmes friskvård varje vecka men den har tidigare varit väldigt svår att kunna nyttja eftersom man får ta den om ”arbetet tillåter det”, dvs. om det är lugnt på arbetsplatsen. Därför har personalen tidigare känt sig ”snuvade” på den förmånen, berättar Anneli. Nu går det däremot att dela upp den timmen och ta 20 minuters massage vid några olika tillfällen under veckan eftersom det är tillgängligt och enkelt att gå och lägga sig i massagestolen.

Massagestolen används minst 5-6 gånger/dag, ibland mer. Även nattpersonalen och sjuksköterskorna som jobbar i poolen nyttjar den. Ca 80 % av all personal använder massagestolen regelbundet och Annelie berättar att de behövde införa bokningslista för att det blev sådan kö. Hon upplever att personalen blivit gladare och piggare när dom har möjlighet till regelbunden återhämtning. Men framför allt så har effekterna synts på de drastiskt minskade sjuktalen. 

I januari 2019 placerades massagestolen ut på arbetsplatsen. Då skickades en enkät ut till medarbetarna då för att ha ett nolläge att mäta emot, de totala sjukskrivningstalen var då 16,88%. I augusti 2019 då den första uppföljningen gjordes hade sjuktalen gått ner till totalt 7,82%. Även då lyftes vikten av att nyttja Time2cares koncept och att personalen bl.a. kunde använda friskvårdstimmen till att ligga i massagestolen. Man såg en fortsatt minskning av sjukfrånvaro och särskilt när det gällde långtidssjukskrivningarna. I januari 2020 var sjukskrivningstalen nere på 5,75% vilket ger en minskning på ett år med 65%.

– De minskade sjukskrivningstalen är fantastiskt bra vilket så klart är positivt både ekonomiskt för kommunen, och givetvis för individerna själva. Förutom siffrorna får vi mycket fin feedback från personalen som bland annat lyfter personliga effekter som de själva upplevt, berättar enhetschef Annelie. Massagestolen har verkligen levt upp till mina förväntningar och jag skulle gärna rekommendera Time2cares koncept till andra arbetsplatser. Förutom ekonomiska besparingar och minskad sjukfrånvaro så känner sig medarbetarna uppskattade och att man från ledningshåll bryr sig om dem, när man erbjuder en sådan här förmån.


Citat

“Avkopplande med skön massage, då jag ibland har ont i nacken och ryggen. Speciellt skönt med massage då jag annars har lite svårt att koppla av. Otroligt avkopplande och jag uppskattar en paus i arbetet”

 

“Min rygg mår bättre och jag orkar med arbetet bättre”

 

“Jag provar att alltid sitta i stolen en stund varje arbetspass. Har även gått hit när jag har varit ledig för att sitta i stolen, speciellt när jag har ont i axlar och armar.”

Citat från medarbetare SäBo Skogsbruksvägen, Östersunds Kommun