Vad är medveten närvaro?

Medveten närvaro handlar om din närvaro i och upplevelse av det som sker i detta nu.  Det är ett sätt att vara och möta tillvaron som förbättrar både tankemässiga funktioner och kroppsliga funktioner. Medveten närvaro används idag inom både friskvård, sjukvård, näringsliv och skola för att stärka den mentala hälsan. Genom att träna upp din förmåga att avsiktligt vara här och nu, utan att döma det som sker inom dig eller utanför dig, kan du både öka kvaliteten på det du gör och minska stresspåslag. Vi behöver alla träna varje dag på att vara mer i det som sker utan dömande eftersom våra tankar ständigt vill ta oss med på resan någon annan stans. Enkel och tillgänglig vardagsträning för dig kan vara att pröva och upprepa övningarna som du har tillgång till här- andningsankaret, närvaroövningen eller tacksamhetsövningen.

EFFEKT AV MEDVETEN NÄRVARO

Genom din träning av att avsiktligt vara mer här och nu utan dömande kommer många
positiva effekter, trots att det kan vara både nytt och utmanande i början.
Forskning visar att regelbunden träning av medveten närvaro har flera positiva effekter.
Några exempel är:

Förbättrad sömn

Stärkt immunförsvar

Mindre smärta och smärthantering

Lägre blodtryck

Mindre oro/ångest

Kan hantera förändringar bättre